Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘Zece pentru Lugoj’

Time machine – Teatrul de Stat din Arad (Teatrul Clasic “Ioan Slavici”) – vineri, 14 noiembrie 2014, ora 16 – prima lansare a volumului meu “Zece pentru Lugoj”, la invitaţia distinsului scriitor Gheorghe Schwartz, lugojean adoptat de… Arad. Alături de scriitorii lugojeni, au participat actori, profesori şi studenţi, precum şi membri ai Cenaclului literar “DN literar” al revistei culturale “Arca” din Arad. Scriitori: Vasile Dan, Ion Matiuţ, regretatul Gheorghe Mocuţa, Lucian Mocuţa, Lucia Cuciureanu. Gheorghe Schwartz, Constantin Deheleanu şi alţii (Arad); Ion Oprişor, Adriana Weimer, Cristian Ghinea, Nicolae Silade, Simion Dănilă, Dan Floriţa Seracin, Remus Valeriu Giorgioni (a vorbit la lansare), Mircea Anghel, Ionel Panait, Georgia Miculescu, Ela Iakab (Lugoj). Evenimentul a mai cuprins alte lansări şi prezentări de carte. Eu am mai adus “Scrisori din Republica Utopia”, cartea mea din 2006.

 

 

Read Full Post »

Precuvântare… Sincer vorbind, iniţial am vrut să scriu o car­te cu poveşti lugojeneşti, care să întregească acea serie de volume căreia îi spun, la modul afectuos şi complice, „O istorie neconvenţională a Lugojului”. Seria a început în 2005 cu „Clipa magică”, a continuat în 2006 cu „Intra muros” şi, un an mai târziu, cu „Ars longa”. Însă, aşa cum m-am convins în cele două decenii de când scriu şi tot scriu, cărţile au viaţa şi personalitatea lor, pe care şi-o capătă discret încă de la naştere, apoi şi-o dezvoltă singure, făurindu-şi un destin al lor – cu sau fără voia autorului. Aşa că, până la urmă, a ieşit o galerie de portrete, o sumă de biografii remarcabile – prima care poartă pe copertă binecuvântatul nume al burgului bă­năţean în care m-am născut. În fond, chipurile Cetăţii pot fi puse la fel de bine în lumină prin dialoguri culturale – scrise sau purtate în stu­diouri de televiziune, sub lumina reflectoare­lor, prin poveşti, reportaje ori simple, „banale” însemnări, a căror importanţă o descoperim adesea târziu, mult prea târziu. „Zece pentru Lugoj” nu este şi nici măcar n-are ambiţia de a fi o enciclopedie, nu este nici compendiu, nici carte de istorie, nici măcar un almanah „who’s who” local. „Zece pentru Lugoj” este o sumă de întâlniri memorabile, pe care m-am simţit dator să le împărtăşesc, să le transmit mai departe.

Zece pt Lugoj COPERTA

Aşadar, sunt în aceste pagini oameni pe care i-am întâlnit, cu care am vorbit, care m-au cucerit şi m-au fascinat. Sunt oameni pe care i-am desco­perit în apele mai mult sau mai puţin îndepărtate ale trecutului şi cu care aş fi vrut să fiu contem­poran, măcar preţ de o clipă. Pentru că n-am avut acest privilegiu, pe câţi am putut, i-am invitat respectuos în paginile acestei cărţi. Apoi, sunt oameni ai prezentului, care se încăpăţânează să apere ideea de cultură într-o societate grăbită, materialistă şi tot mai săracă sufleteşte. În fine, am aruncat o privire spre viitor, prin tinerii care au izbândit în ţară sau peste hotare, menţinând încă vie speranţa celor buni, care vor veni după ei, modelele reprezentate de marii noştri perfor­meri necunoscuţi. Necunoscuţi, din păcate – la ei acasă. Modeşti, ei îşi continuă drumul plin de succes „dincolo”, luptând – pe bune! – cu sute şi chiar mii de contracandidaţi care le-ar lua locul de muncă şi mâine, dacă ar putea, într-o compe­tiţie dură, dar cinstită, cu reguli corecte şi care nu se schimbă pe parcursul jocului. Despre multe personalităţi trecute şi prezen­te ale urbei, de la Jakob Muschong şi Edward Teller, până la Gelu Barbu sau Silviu Orăviţan-Creţu, am mai scris în volumele mele, amintite la început. Unele dintre aceste biografii, puţine la număr, le-am reluat în volumul de faţă, însă doar dacă le-am considerat relevante în con­text sau dacă am avut de adăugat elemente noi, inedite, carecare să le readucă în atenţia cititorilor. Despre alte personalităţi am scris, dar materia­lul pe suport original s-a pierdut şi este în curs de recuperare; despre altele, adun material şi sper să vadă lumina tiparului într-o bună zi, conştient că spiritul viu al Lugojului este în con­tinuă prefacere şi reinventare, deci imposibil de adunat între copertele unei cărţi, fie ea oricât de cuprinzătoare. Tuturor acestora le dedic volu­mul de faţă, ca pe o chemare spre un viitor mai demn, mai înţelept, mai uman. (Cristian Ghinea) 

http://www.banaterra.eu/biblioteca/content/ghinea-cristian-zece-pentru-lugoj

Read Full Post »